syksy 2013 – kohti hankkeen loppua

Hankkeen mukainen kalustaminen on saatu tehtyä. Kaikki suomenkieliset alakoulut ovat saaneet iPad -salkkunsa. Lisäksi uutta interaktiivista esitystekniikkaa on saatu levitettyä kaikkien koulujen tietoisuuteen.

Hankkeen kuluessa on pidetty yhteensä neljä isompaa ohjausryhmän kokousta, joissa on tarkasteltu hankkeen aikataulun etenemistä. Tämän lisäksi on kokoonnuttu useita kertoja pienemmällä porukalla miettimään asioita ja jakaamaan hyväksi todettuja käytänteitä. Hidasteena nyt syyslukukaudella 2013 on ollut IT -suunnittelijan siirtyminen toisiin tehtäviin. Tämä on aiheuttanut hieman lykkäystä kalustusaikatauluihin. Hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaiset kalustamiset on kuitenkin kouluille saatu alulle. Nyt seuraavaksi keskitämme voimia  pedagogiikan kehittämiseen ja käyttöönoton sujuvuuteen. Tavoitteena on saada IT osaksi oppilaan arkea.

Teknologian nopean kehityksen myötä IT -hankinta-ajattelu kehittyy koko ajan. Tablet -suuntaus on tullut selkeästi jäädäkseen. Nyt on jo aika suunnata ajatuksia kohti jatkohankkeita. Tämä hanke on saanut hyötyä seutukunnan yhteisistä hankkeista ja niiden kokemusmaailmasta. Olemme olleet tiiviisti yhteydessä Kokkolan koordinoimiin Osaava- ja Erinomaista!- hankkeiden kanssa. Tämän lisäksi lähiseutukuntien edustajat ovat kokoontuneet kuluneen lukukauden aikana TVT -neuvostoon. Neuvostossa on pohdittu IT: n kehitystä ja pyritty saamaan kaikille ajantasainen tietous asioiden kehityksestä.

 

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized

2013, kevät

Hankkeen kuluessa olemme todenneet myös ympäröivän maakunnan IT -strategioiden kehittyvän ainakin alakoulujen osalta tablettipedagogiikan ympärille. Tyytyväisinä voimme todeta pilotointimme siinä mielessä edenneen oikeaan suuntaan.

Kuluvan syyslukukauden aikana kaikki Pietarsaaren suomenkieliset alakoulut on kalustettu yhdellä 16 kpl iPad -salkulla. Niiden ylläpitokoulutukset sekä opetuskäytön aloitus saadaan toteutettua lokakuun aikana.

Pietarsaaren kaupungin linjaus on kuluneen lukukauden pilotointien sekä erilaisten opintomatkojen jälkeen täsmentynyt jatkossa koskemaan lähinnä iPad -tablettien sekä Microsoft Office MultiPoint -teknologian hankintaa kouluille.

Tekniikka kehittyy, mutta myös IT -tuen kannalta on olennaista tehdä selkeitä linjauksia.

Kategoria(t): Uncategorized

Kalustaminen on aloitettu

Viikolla 44 alkoivat ensimmäiset näkyvät toimet projektin osalta. Tarkoituksena on toteuttaa ensimmäinen kalustamiskokeilu pilottikouluna toimivassa Ruusulehdon koulussa.

Tästä kertyviä kokemuksia kootaan omalle alisivulleen.

Kategoria(t): Uncategorized

Missä mennään?

Tilannetietoja:

Ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Kilpailutukset esitystekniikan, asennusten ja tablettien osalta on tehty.

Periaatteena on saada kaikille kouluille esitystekniikkaa uusimman teknologian mukaisesti. Tarkennukset kirjataan rehtoreille esittelyn jälkeen viikolla 41.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

TERVETULOA!

Tälle sivustolle kootaan Pietarsaaren alakoulujen IT -hankkeen sisältöjä, kokemuksia sekä tilannetietoja.
Kommentteja ja kysymyksiä voi suunnata hankehenkilölle, joka toimii myös sivuston ylläpitäjänä.

t.Jyrki Mikkonen (etunimi.sukunimi at pietarsaari.fi)

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi