6. pilottikoulun kokemuksia

Ruusulehdon koulu toimii tämän projektin pilottikouluna. Kyseessä on n. 120 oppilaan ns. yksisarjainen koulu. Aiempaa tietotekniikkaa koulussa edustaa 4 lahjoituksena saatua kannettavaa tietokonetta. Näin ollen kalustaminen lähtee tyhjältä pöydältä. Langallinen verkkoyhteys on kuitenkin rakennettu jokaiseen luokkaan, joten tämä on toteutusta helpottava tekninen seikka.

2013 marraskuu

Itsenäisyysjuhlafilmi (6.lk) (Pages, Strip Design ja iMovie)

6. luokka teki itsenäisyysjuhlaan filmin, joka sisälsi kohtaukset vanhasta ajasta (Lukkarin koulu -kohtaus, Seitsemän veljestä) sekä uuden ajan koulusta kovisoppilaineen.

Filmi toteutettiin tekemällä aluksi käsikirjoitus (Pages) ja kuvakäsikirjoitus (StripDesign, johon kuvauspaikat ja kuvakoot ilmennettiin suoraan still -kuvilla). Näiden jälkeen, kun perinteinen lavastus, repliikkien harjoittelu ym. oli tehty kuvattiin kohtaukset useammalla iPadilla yhtä aikaa. Tällöin saimme molemmat osat filmistä valmiiksi melko samanaikaisesti. Kuvauksessa huomasimme, että sama kohtaus olisi helppo kuvata useasta eri kuvakulmasta yhdellä otolla. Tällöin leikaus olisi alakouluikäisille helpompaa. Tosin perinteinen yhdellä kameralla useamman toiston kuvaaminen samasta kohtauksesta, mutta eri kuvakulmalla, tuli myös kokeiltua. Kuvauksessa suurena apuna oli iPadille hankittu jalusta, joita olisi voinut olla useampikin kappale.

Editointi tehtiin oppilasvoimin iMoviella.

ympäristökasvatus (orava 1.lk) (kameran rulla, AirDrop ja Popplet)

1.lk ja osa esikoululaisista tekivät yhteistyötä alkuopetuksessa ja yhtenä toimintapisteenä ajatuskartan oravasta. Tässä opettaja oli kerännyt avuksi kuvia kameran rullalle, jotka hän jakoi AirDrop -toiminnolla nopeasti ennen tunnin alkua kaikille iPadeille. (Tämä kuulema toimi hienosti.) Tämän jälkeen oppilaat kokosivat ajatuskartan oravasta Poppletin avulla yhdistäen kuvia ja tekstejä. Tässä kirjoitusta ja lukemista jo osaavat oppilaat toimivat opastajina niille, joilla taito oli vasta kehittymässä.

liikennekasvatus (1.&6.lk) (kamera, Puppet Pals ja iMovie) 

Syysloman jälkeen olemme kokeilleet mm. 1. ja 6. luokkien yhteistoiminnallista projektia liikennekasvatuksesta. Ideana oli, että 1. luokan oppilaat olivat kuvanneet koulumatkansa liikennemerkkejä, joista rakennettiin Puppet Pals -animaation ja iMovien avulla opetusvideo oppilaiden lukemana. Videon tuli opettaa ks. liikennemerkki. 1. luokan oppilaat saivat opettajikseen omat 6. luokan kummioppilaansa, jotka hallitsivat ks. appsien käytön. Tämän jälkeen lapset suunnittelivat yhdessä videon sisällön ja toteuttisvat sen. Opettajien rooliksi jäi lähinnä aikataulusta huolehtiminen ja syömään hätistely. Projektiin meni n. 5 tuntia, jonka jälkeen kaikilla oli valmis tuotos, joka ihasteltiin AirPlayn avulla koko porukan kesken.

 

2013 elo- lokakuu

Kuluneen kesän aikana opettajat ovat harjoitelleet iPadien käyttöä vapaa-ajallaan. Alkusyksystä oppilaat ovat tuottaneet eläinkirjoja Keynoten sekä Poppletin avulla. Tämän lisäksi oppimistapahtumia on aktiivisesti taltioitu kuvien sekä videoiden avulla.

Kuudennen luokan oppilaat olivat kuvanneet omilla (BYOD) laitteillaan kesän aikana läksyksi annettuja kasveja digikasviota varten. Kasvioiden kasaamisessa hyödynnettiin: Keynotea, Creatice Book Builderia tai Book Creatoria. Tarkoituksena on koota työn koulun sivuille kaikkien ihailtavaksi. Töiden julkaisu esim. iTunesU: ssa on vielä selvityksen alla.

Koulun varustelussa kokeillaan tällä hetkellä langatonta AirPrint -tulostusta, johon voidaan tulostaa iPadeilla kaikkialta koulusta. Tämän lisäksi sama tulostin on käytettävissä luokissa olevilta kannettavien telakka-asemilta. Tähän astiset kokemukset Canonin MF8550Cdn -tulostimesta ovat olleet positiivisia. Laitteiston kehittämisessä tullaan kokeilemaan myös Mini Mac- serveriä WebDav -tallennuspaikkana (ainakin Keynote, Pages ja kuvavirta tukevat WebDavia).

Aiemmin olemme törmänneet Internet -yhteyden hitaudesta johtuviin ongelmiin esimerkiksi videoiden tai kuvien tallennuksessa Dropboxiin. MiniMac -serverin avulla on teoriassa lupailtu n. 100-200Mbs sisäistä nopeutta. Langattoman verkon toteutus on tehty pienessä yksikössä neljän Applen AirPort Extreme -tukiaseman avulla.

2013 toukokuu

Toukokuun aikana koulumme neljännen luokan luokkalehti saatiin valmiiksi. Ongelmaksi muodostui alussa työn julkaiseminen tai tulostus.

Julkaisemisessa tulee huolehtia oppilaiden töiden esittämistä koskevat lupa-asiat kuntoon. Helpoimpana ratkaisuna on työn tulostaminen, mutta se kuitenkaan ole tämän pedagogisen suuntauksen lopullinen päämäärä.

2013 maalis- ja huhtikuu:

Olemme toteuttaneet mm. seuraavia iPad -projekteja:

1. lk on perehtynyt erilaisiin appseihin erityisesti äidinkielessa ja matematiikassa. (ks. apps luettelo)

2.lk oppilaat ovat koonneet vuodenajoista Poppletin, johon on linkitetty hierarkisesti vuodenajat ja kuukaudet sekä lyhyt kuvaus ks. kuukauden tyypillisestä ilmasta kuvan muodossa. Tämän lisäksi he ovat harjoitelleet eläinesityksen koostamista Pagesilla. Kuva tehtiin ensin KU -tunnilla käsin, joka kuvattiin iPadillä ja liitettiin Pagesilla kirjoitettuun tekstiin.

3. lk on harjoitellut ajatuskarttojen tekoa Poppletilla sekä käyttänyt appsejä apuna eri aineissa.

4.lk aloittaa tekemään luokkalehteä Pagesia apuna käyttäen. Tässä hyödynnetään helppoa kuvan liitettävyyttä sekä valmiita sivupohjia.

5.lk on tehnyt tässä pilotoinnissa eniten tuttavuutta iPadeihin, osittain laitteistotestauksen koekaniineinakin.

Olemme harjoitelleet esitelmien koostamista mm. aisteista sekä Suomen historian kausista Keynotella, johon on yhdistetty tiedonhakutehtäviä Internet linkkien avulla. Uutena, jopa Suomen laajuisesti merkittävänä pilotointina, olemme kokeilleet its Learning -oppimisympäristön hyödyntämistä. Se tarkoittaa, että opettaja on koonnut oppimisympäristöön kurssin (esim. ihmisen aistit) ja jokaiselle oppilaalle on annettu henkilökohtaiset tunnukset, joilla he pääsevät katsomaan opettajan kokoamia kursseja pietarsaari.itslearning.comiin.

Tässä kokeilussa on ollut harjoittelua omien kirjautumistunnusten käytössä sekä tehtävien katsomisessa sekä palauttamisessa itsLearning -ympäristöön. Tämä on ollut haasteellista, mutta toimivaa. Olemme huomanneet tässä vaiheessa ainoaksi ongelmaksi sen, ettei ks. ympäristöön voi palauttaa tiedostoja muualta iPadistä kuin kuvavirrasta. Olemme ratkaisseet tallennuksen niin, että esim. Keynote -tiedostot on tallennettu Dropboxiin, josta on jaettu linkki itsLearningiin.

Keynoten lisäksi olemme kokeilleet Pagesin käyttöä prosessikirjoituksessa sekä BookCreatoria lyhyesti.

6.lk on tehnyt upean projektityön valtioista BookCreatorilla sekä tutunut samalla useiden eri appsien sekä tiedonhaun käyttöön.

Lisähankintatarpeina eteen on tullut AirPrint tulostimien, näppäimistöjen sekä kynien tarve. Yleishavaintona on ollut ehkä hieman yllättäenkin sosiaalisuuden lisääntyminen iPadien myötä. Oppia jaetaan kaverilta toiselle ja ehkäpä välillä jopa muille kuin parhaillekin kavereille.

2013 helmikuu:

Olemme jatkaneet appsien testaamista iPad_apps- (katso listaus tästä klikkaamalla).

Aloitamme myös its Learning -oppimisympäristön testaamisen iPad -käytössä. Kurssit ovat tekeillä ja tarkoituksena on saada selville oppilaiden mahdollisuuksia joidenkin opintokokonaisuuksien koostamiseen oppimisalustan avulla. Kokemuksia saamme kerättyä maaliskuun aikana.

Ipadit ovat menossa luokissa sekä iltaisin henkilökunnan käytössä kiitettävästi. Tällä hetkellä ilmapiiri on tablettien osalta positiivinen.

Lisäksi Epsonin ja Qomon edustajat kävivät kouluttamassa 13.2. kaupungin henkilökuntaa laitteiston erikoisominaisuuksien osalta. Virtuaaliprojektorin hyödyntäminen taulutyön taltioinnissa on vielä vähäisellä käytöllä. Myös opettajien kannettavien tietokoneiden WIN 7 -asennuksessa on vielä korjattavaa.

2013 tammikuu:

25.1. mennessä iPad -salkusta on saatu kokemuksia jokaisessa luokassamme. AppleTV: n hyödyllisyys on tullut esiin. Luokkien erottelu teknisesti tehtiin nieämällä AppleTV: t luokkatilojen mukaan, joten ne säilyvät samoina luokkatason tai opettajanvaihdoksesta riippumatta. Langattomasta verkosta on saatu kokemuksia kahden Apple Airport Extreme -tukiaseman toteutuksena. Ne ovat toimineet ja kaikkien 16 :sta iPadin yhteyskäyttö verkossa on sujunut ongelmitta. Etuna näiden tukiasemien käytössä on ollut se, että niillä on käytännössä saatu luotua yksi langaton verkko, joka on toisella lähettimellä laajennettu toimimaan koko koulussa. Tällöi langattoman verkon vaihdoksissa ei tule ongelmia iPadien liikkuessa tai AppleTV: n harhaillessa kahden verkon välillä. Totesimme alussa, että AppleTV: n ja iPadin tulee olla samassa langanttomassa verkossa, jotta yhteys syntyy. Tämä lienee ongelma suuremmissa rakennuksissa, joissa käytetään päällekkäin useita langattomia verkkoja.

Opetusprojektikokeiluja on tehty ylemmillä luokka-asteilla mm. seuraavilla Appseillä:

BookCreator: (Oman kirjan koonta digitaalisesta materiaalista eli tekstiä, kuvia + videota). Siinä ongelmaksi muodostui valmiin kirjan jakaminen. Vaihotehtona oli käytännössä lähettää kirja joko sähköpostitse tai iBooksiin. Tämä työstäminen vielä jatkuu.

Keynote: PowerPoint :a vastaava esitysgrafiikkaohjelma, jolla on nopea alkaa harjoittelemaan ks. tekniikkaa. Tämä osoittautui toimivaksi ja helpoksi appsiksi.

Alemmilla luokilla kokeiltua:

Popplet: Toimiva ajatuskarttaohjelma kaikille.

Matematiikan, englannin, ruotsin ja alkuopetuksen harjoitus appsit:

Henkilökunnalle pidettiin 7.1.2013 koulutus (Ruusulehdon it -veso 07012013). Materiaali on nähtävillä edelläolevaa linkkiä klikkaamalla. 

Koulutuksessa perehdyttiin interaktiivisen dataprojektorin hyödyntämiseen interaktiivisen kynän avulla. Tällä siis mahdollistetaan projektorin kautta tietokoneen etäohjaaminen kynällä näyttöä koskettamalla. Toinen keino on tehdä näkyvään kuvaan merkintöjä Easy Interactive -ohjelman avulla. Tällöin taulu toimii tussitauluna, jonka kuva voidaan tarvittaessa tallentaa tietokoneelle.

Teknisenä seikkana huomattiin heti, ettei kaikkien tilojen projektoreiden kohdistus ollut aivan kohdallaan eli palaamme asennusvaiheen tarkasteluihin.

Koulutuksen pääpaino oli kuitenkin iPadien käyttöönotossa, käytössä sekä pedagogisissa vinkeissä. Viikko koulutuksen jälkeen on eri luokista kuulunut lähinnä positiivisia kommentteja iPadien suhteen.

On ollut myös ilo todeta iPadien häviävän päivän jälkeen henkilökunnan iltakäyttöön. Tästä pääteltynä intoa kohti uusia haasteita näyttäisi olevan.

Koulun kalustamisvaihe saatiin suoritettua loppuun joulukuun alussa:

Alkukokemuksia kartutettiin esitystekniikan osalta kaikissa luokissa perehtymällä siihen, kuinka opettajan koneelta saatiin mediaa oppilaiden katseltavaksi. Kannettavien tietokoneiden asetuksissa oli parannettavaa. Myöskin järjestelmänvalvojan oikeuksien puuttuminen aluksi tuotti ongelmia ohjelmien asennusten suhteen.

Kaikissa luokissa saatiin kuitenkin opettajan työkalut toimimaan.

IPad -kokeilua tehtiin pääsääntöisesti viidennessä luokassa, joka teki joulujuhlaan melko kiireisellä aikataululla esityksen Puppet Pals -animaatio-ohjelman avulla. Lopputuloksena oli iMoviella koostettu n. 7 minuutin elokuva. Ipadien käyttö oli oppilaille paljon ennakoitua luontevampaa. Tähän osaselityksenä on heidän omistamansa  multimediakännykät, joiden käyttö muistuttaa tablettitietokoneen käyttöä sekä hallintaa melko paljon.

Aiempiin opetuskokemuksiin verrattuna iPadien nopea käyttöönotto sekä käyttövarmuus jäivät päällimmäisinä positiivisina tuntoina mieleen. Ongelmanratkaisukeinoja jouduttiin miettimään tallennuskeinoja pohdittaessa.

tekninen toteutus iPadien käytössä:

Koulun langaton verkko rakennettiin kahden Airport Express -lähetimen avulla, joista toinen toimii verkon laajentajana. Tästä johtuen iPadit toimivat ikäänkuin samassa langattomassa verkossa koko koulun alueella.

Tallennuksessa kokeiltuun Dropboxin käyttöä. Kuvavirran kanssa yhdistettynä käyttö onnistui viidennen luokan oppilailta melko hyvin. Ongelmakohtana tässä on tietoturva. Oppilaiden kuvia ei tallennettu pilvipalveluihin annetuista luvistakaan huolimatta. Jatkossa harkitaan oman koulukohtaisen tai kuntakohtaisen tallennuspalvelimen hankintaa.

AppleTV: n käyttö opetuksen yhteydessä osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Oppilaat oppivat näyttämään hyviä ideoitaan kesken työn teon ja moni hyvä idea levisikin nopeasti ilman opettajan puuttumista. Juuri tällaista luokan sisäistä toimintaa ja asiaan liittyvää kommunikointia olemme hieman kaivanneetkin… Myös AppleTV: n tekninen varmuus osoittautui yllättävän hyväksi. IPadien langattomissa yhteyksissä ei koettu ennakoituja ongelmia edes 16 kpl yhteiskytön aikana.

Ensimmäinen vaihe on esitysteknologian rakentaminen (alkaa viikolla 44):

Tarkoituksenamme on rakentaa seuraavan kaltainen kokonaisuus:

Opettajan käytössä on kannettava tietokone (HP 6550), joka telakoinnin kautta yhdistetään virtuaaliprojektoriin (Epson), dokumenttikameraan (Qomo) sekä aktiivikaiuttimiin. Tavoite on, ettei opettajan tarvitse kytkeä yhtään johtoa saapuessaan kotoa hyvin valmistellun IT -materiaalinsa kanssa työpaikalle.

Esitystekniikkaan yhdistetään jo valmiiksi AppleTV tulevaa iPad -kokeilua silmällä-pitäen.
Kuvan heijastamisessa kokeillaan projektiokalvon liimaamista liitutaulun pinnalle. Kokeilusta selviävät mahdolliset ongelmat kuplien, tussitauluna toimivuuden sekä kuvan näkyvyyden kannalta.

Kokemuksia:

Asennukseen varatut 2 päivää ovat jo nyt venyneet neljäksi, mahdollisesti viideksi päiväksi jälkitoimitusten sekä väliasennusten takia.

Nyt elettäessä marraskuun loppupuolta (23.11.) voimme todeta, että kaikkien luokkien osalta kalustaminen on saatu suoritettua. Kokemuksena voimme todeta, että pedagoginen näkemys kannattaa tuoda esiin laitteiden asentajille. Myös välivalvontaa tulee suorittaa.

Luokan näkymä on tämän näköinen:

Liitutaulu, johon on liimattu projektiokalvo. Kuvassa näkyvät myös AppleTV: n asennustapa, toinen kaiutin sekä kaapelointien kotelointi. Sähkövedot saatiin rakennettua taulukaappien vieressä olevasta antennikaapista (ovi auki). Kaapelointi onnistui siisti melko näkymättömästi.

Mainokset